Julkisen talouden suunnitelma 2021-2024


Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta