Julkisen talouden suunnitelma


Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023, VNS 2/2019

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta