Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut


Etusivu / Lausunnot / Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut

HE 155/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

SOSTE kannattaa esitystä väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti voimassa olevan palkkatuen ja starttirahan rahoittamista koskeva säännöksen muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi.