Kestävä kasvu


Etusivu / Lausunnot / Kestävä kasvu

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Keskeistä ohjelmaan valituissa hankkeissa on, että niillä muutetaan suomalaisen yhteiskunnan rakenteita, jotta ne jatkossa mahdollistavat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan. Lue lisää lausunnon taustoista.