Kliininen lääketutkimus


Etusivu / Lausunnot / Kliininen lääketutkimus

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi, STM/2791/2017; STM077:00/2017

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö