Kohtuuttomasti pienituloisten toimeentuloa heikentävistä indeksijäädytyksistä luovuttava


Etusivu / Lausunnot / Kohtuuttomasti pienituloisten toimeentuloa heikentävistä indeksijäädytyksistä luovuttava

SOSTE oli 14.11. kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sosiaaliturvaan kohdistuvista indeksijäädytyksistä. Leikkaukset koskevat laajasti eri etuuksia, muun muassa vähimmäismääräisiä sairauspäivärahoja, kuntoutusrahaa, työttömän perusturvaa, yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea sekä opintoetuuksia.

Lait olisivat voimassa vuoteen 2027, mutta niin, että jäädytysten enimmäisvaikutus etuuksien reaalitasoon voisi olla enintään 10,2 prosenttia. Indeksijäädytysten myötä esimerkiksi työttömän perusturvan reaaliarvo laskisi vuonna 2024 noin 45 euroa kuussa, vuoteen 2027 mennessä laskua olisi jo 91 euroa. Samansuuruinen olisi pudotus myös vähimmäismääräisissä sairaus-, vanhempainpäivärahoissa ja kuntoutusrahassa.

Nämä ovat merkittäviä leikkauksia pienituloisten taloudessa. Moni etuuden saaja saa samaan aikaan useampaa etuutta, jolloin indeksijäädytysten kumuloituvat vaikutukset ovat vielä suurempia. SOSTE esitti kuulemisessa indeksijäädytyksistä luopumista.