Koronaepidemiakorvaus


Etusivu / Lausunnot / Koronaepidemiakorvaus

HE 51/2020 vp / Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE kannattaa esitystä epidemiakorvauksesta toimeentulotuen saajille. Toimeentulotuen saajille osoitettuna korvaus kohdistuu kaikista pienimpituloisiin.