Väliaikainen tuki koronan takia töistä poissa oleville


Etusivu / Lausunnot / Väliaikainen tuki koronan takia töistä poissa oleville

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta, HE 51/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta