Skip to content

Kotoutumisselonteko

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

10.11.2021 8.48

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysToimeentuloTyöllisyys

SOSTE pitää tärkeänä, että kaikille Suomeen muuttaneille maahanmuuton perusteesta, elämäntilanteesta tai maassa asutusta ajasta riippumatta vahvistetaan ohjausta ja neuvontaa. Ohjauksen ja neuvonnan vahvistaminen tukee niin opiskeluperäisen maahanmuuton jälkeistä jäämistä Suomen työmarkkinoille, työperäisen maahanmuuton muodostumista pysyväksi kuin kaikkien maahanmuuttajaryhmien kestävää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lue lausunto (pdf)