Kuntouttava työtoiminta


Etusivu / Lausunnot / Kuntouttava työtoiminta

HE 13/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Sosiaali- ja terveysvaliokunta