Kuntoutus­rahan leikkaus ei palvele työllisyyttä eikä kuntou­tumista


Etusivu / Lausunnot / Kuntoutus­rahan leikkaus ei palvele työllisyyttä eikä kuntou­tumista

SOSTE ei kannata hallituksen esitystä alentaa nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen aikana maksettavan kuntoutusrahan vähimmäistasoa. Kuntoutusraha korotettiin vuoden 2017 alussa takuueläkkeen tasolle, ja se on toiminut kannusteena osallistua ja sitoutua kuntoutukseen. Korotusta ei tehty perusteetta, vaan se nähtiin tarpeelliseksi sekä yksilön ja yhteiskunnan kannalta hyödylliseksi keinoksi motivoida ihmisiä kuntoutumaan. Hallituksen työllisyystavoitteiden mukaista olisi edelleen tukea ihmisten osallistumista kuntoutustoimiin ja siten edistää opintoihin osallistumista ja niiden loppuunsaattamista sekä ihmisten sujuvaa polkua työmarkkinoille.