Lääkehuolto


Etusivu / Lausunnot / Lääkehuolto

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen sidosryhmätilaisuus lääkeasioiden tiekartasta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE pitää lääkehuollon tiekarttaa tärkeänä suunnitteludokumenttina, joka luo laajaa kuvaa lääkehuollon kokonaisuudesta ja sen muutostarpeista. Tiekartan mukaisen etenemisen varmistamiseksi on tärkeää, että tiekartan toimeenpanoon suunnataan riittävästi resursseja.