Skip to content

Lääkehuolto

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

22.9.2020 17.45

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

SOSTE pitää lääkehuollon tiekarttaa tärkeänä suunnitteludokumenttina, joka luo laajaa kuvaa lääkehuollon kokonaisuudesta ja sen muutostarpeista. Tiekartan mukaisen etenemisen varmistamiseksi on tärkeää, että tiekartan toimeenpanoon suunnataan riittävästi resursseja.

Lue lausunto (pdf)