Lääkehuolto


Etusivu / Lausunnot / Lääkehuolto

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi, STM060:00/2022

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE tarkastelee hallituksen esitystä (STM060:00/2022) lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta. Esityksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaen lääketurvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. Esityksen mukaan lääkkeiden käyttäjien maksurasite ei kasva ja biosimilaarien määräämisen ohjausta tehostetaan. SOSTE kannattaa esitettyjä tavoitteita ja ehdotuksia lausunnossa esille tulevat näkökulmat huomioiden.