Skip to content

Lääkelain muuttaminen HE 107/2021

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

22.10.2021 10.17

Sairastamisen hinta
Sairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutToimeentulo

SOSTEn lausunnon keskeinen sisältö

  • SOSTE kannattaa apteekkien määrän lisäämistä viranomaisvalvonnassa. Apteekkien määrän lisääminen parantaa saavutettavuutta ja kilpailua, joka parhaimmillaan koituu lääkkeen käyttäjän hyväksi. Apteekkien määrän kasvamisen vaikutuksia tulee kuitenkin seurata, jotta ei käy esimerkiksi niin, että apteekkien määrän kasvaessa niiden koko pienenee siinä määrin, että reseptilääkkeiden apteekkikohtainen saatavuus heikkenee.
  • SOSTE kannattaa itsehoitolääkkeille määrättävää enimmäis- ja vähimmäishintaa, joka mahdollistaa lääkkeiden vähittämismyyntihinnan alennukset apteekin katteesta tinkimällä.
  • SOSTE pitää tarpeellisena sosiaalihuollon palveluasumisyksiköille säädettävää oikeutta ylläpitää yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asumispalveluasukkaiden ennakoimattomia tai tilapäisiä lääkitystarpeita varten.
  • SOSTE korostaa, että lääkevaraston ylläpitämisestä aiheutuvat mahdolliset kustannukset tulee rahoittaa muutoin kuin sisällyttämällä kustannukset asukkailta perittäviin asiakasmaksuihin.
Lue lausunto (pdf)