Lääkkeiden omavastuu­osuutta ei tule korottaa


Etusivu / Lausunnot / Lääkkeiden omavastuu­osuutta ei tule korottaa

SOSTE pitää lausunnossaan tärkeänä hallituksen esityksessä mainittua tavoitetta parantaa paljon lääkkeitä käyttävien asemaa. Esitysluonnoksen mukaan vuosiomavastuu nousee vuonna 2024 kuitenkin lähes 30 euroa 619,39 euroon. Tämä on monelle lääkkeen käyttäjälle kohtuuttoman suuri summa, eikä SOSTE kannata esitettyä korotusta. Suomessa terveydenhuollon maksut ja lääkkeiden omavastuuosuudet ovat Pohjoismaihin ja moniin muihin Euroopan maihin verrattuna korkeat. Vuosiomavastuuta tulisi pienentää tai vähintään jättää vuoden 2023 tasolle.

SOSTE korostaa, että hallitusohjelman kirjaus ”mahdollistetaan lääkekorvausten vuosiomavastuun jakaminen osiin julkisen talouden näkökulmasta kustannusneutraalilla uudistuksella” tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti.