Lääkkeiden saatavuus


Etusivu / Lausunnot / Lääkkeiden saatavuus

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta