Lainvalmistelun vaikutusarviointi


Etusivu / Lausunnot / Lainvalmistelun vaikutusarviointi

Vaikutusarviointiohjeen valmistelu – ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, VN/24927/2020

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

Suurimmat yleiset haasteet liittyvät ennakoinnin menetelmien osalta arvioitavien toimien vaikuttavuutta koskevan tutkimuksen saatavuuteen ja siirrettävyyteen sekä nykytilaa koskevan tiedon kattavuuteen. Sisällöllisesti suurin haaste on uudistusten oheisvaikutusten arviointi niiden tavoiteltujen vaikutusten rinnalla.