Lausunto: Yliopistosairaaloiden tehtävien täsmentäminen tärkeää korkeatasoisen ja vaikuttavan hoidon turvaamiseksi


Etusivu / Lausunnot / Lausunto: Yliopistosairaaloiden tehtävien täsmentäminen tärkeää korkeatasoisen ja vaikuttavan hoidon turvaamiseksi

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä, jossa täsmennettäisiin ja vahvistettaisiin yliopistollisen sairaalan nykyisiä tehtäviä ja vastuuta erikoissairaanhoidon palveluissa sekä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvissä tehtävissä. Esitys ei lisää yliopistollisen sairaalan tehtäviä, mutta turvaa nykyisten tehtävien säilymisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusissa rakenteissa 1.1.2023 alkaen. 

SOSTE tarkastelee asiaa potilaiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Yliopistosairaaloiden tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on merkittävä rooli suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ylläpitämisessä ja korkeatasoisen sekä vaikuttavan hoidon turvaamisessa.  Tutkimustoiminta liittyy tiiviisti myös potilaiden hoitoon, ja esimerkiksi kliiniset tutkimukset mahdollistavat hoidot potilaille, joille hoitovaihtoehdot ovat muuten rajalliset. Tämä on tärkeää eri potilasryhmien yhdenvertaisuuden kannalta. 

Korkeatasoinen opetus- ja tutkimustoiminta yliopistosairaaloissa heijastuu myönteisesti myös perusterveydenhuoltoon. Esityksessä todetaan, että yliopistollisesta sairaalasta uudet menettelytavat leviävät muihin yksiköihin ja hyödyntämään koko maan potilaita ja väestöä. Tutkimusten avulla on myös mahdollista luopua vähähyötyisisistä menetelmistä ja kehittää uusia kustannusvaikuttavampia toimintamalleja. Yliopistosairaaloiden rooli terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisessa on keskeinen ja siksi täsmennykset ovat välttämättömiä uudessa palvelurakenteessa.