Skip to content

Mielenterveys

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

1.7.2022 9.17

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveys

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa ehdotettua hallituksen esitystä mielenterveyslain muuttamisesta. SOSTE pitää perusteltuna tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden oikeusturvan parantamista edellyttämällä kirjallisen päätöksen tekemistä säännöllisestä psykiatrisesta lääkehoidosta silloin, kun potilas vastustaa lääkehoitoa tai kun potilaan tahdosta ei saada selvyyttä.

Lue lausunto (pdf)