Oppivelvollisuuden laajentaminen


Etusivu / Lausunnot / Oppivelvollisuuden laajentaminen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 30.4.2020 VN/1985/2020, VN/1985/2020-OKM-1

Lausunnon vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö