Osatyökykyisten työllistyminen


Etusivu / Lausunnot / Osatyökykyisten työllistyminen

HE laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, VN/15285/2021

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

SOSTE edellyttää, että yhtiön kohderyhmän tarkempi määrittely tulee tehdä yhdessä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Näin vältetään mahdolliset päällekkäiset kohderyhmät sekä löydetään ne väliinputoajat, joille nykyisillä välityömarkkinatoimijoilla ei ole toimintaa. Työnjaon selkeys mahdollistaa sekä uuden toimijan että nykyisten välityömarkkinatoimijoiden toiminnan kehittämisen, jotta mahdollisimman monen osatyökykyisen ja muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevan työllistymismahdollisuuden paranisivat.