Palkkatuki


Etusivu / Lausunnot / Palkkatuki

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta, VN/1258/2021

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

SOSTE ei voi hyväksyä esitystä, jonka kokonaisvaikutukset ovat heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä heikentäviä ja uhkaavat järjestöjen toimintaa. 100 prosentin palkkatukeen tehtävät muutokset eivät ole hyväksyttävissä ja SOSTE vaatii esityksen muuttamista.