Pienituloisten hoito vaarantuu, jos asiakasmaksuja korotetaan


Etusivu / Lausunnot / Pienituloisten hoito vaarantuu, jos asiakasmaksuja korotetaan

SOSTE ei kannata asiakasmaksuihin esitettyjä korotuksia (VN/24836/2023). Ensi vuoden alussa tehtävät indeksitarkastukset korottaisivat asiakasmaksuja noin 10 %:lla. Lisäksi erikoissairaanhoidon maksuihin ja osaan perustason maksuihin tehtäisiin 10 %:n tasokorotus. SOSTE katsoo, että Suomessa asiakasmaksut ovat jo lähtökohtaisesti korkeat ja pienituloiset maksavat palveluista enemmän suhteessa tuloihinsa. Siksi olisi perustellumpaa pikemminkin alentaa asiakasmaksuja tai vähintään jättää asiakasmaksut vuoden 2023 tasolle.

Asiakasmaksujen korotukset uhkaavat lisätä ulosottojen määrää. Maksut eivät saa johtaa automaattisesti ulosottoon, vaan maksujen huojentaminen olisi ulotettava myös tasasuuruisiin maksuihin, jos maksu uhkaa joutua ulosottoon tai vaarantaa kotitalouden toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuuden toteuttamista. Asiakasmaksujen huojennusten ja perimättä jättämisen käytäntöjä olisi selkiytettävä kansallisesti, koska nykykäytännöt ovat usein epäselviä ja vaihtelevat hyvinvointialueilla suuresti, mikä lisää asiakkaiden eriarvoisuutta.

Jotta pienituloisten pääsy palveluihin ja tarpeenmukainen hoito varmistetaan, tulisi terveydenhuollon eri maksukatot palveluissa, lääkkeissä ja matkoissa yhdistää yhdeksi maksukatoksi, ja sen taso tulisi sitoa takuueläkkeen tasoon.