Skip to content

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

16.11.2021 13.31

Työllisyys
ToimeentuloTyöllisyys

SOSTE katsoo, että työnhakuprosessia tulee selkeyttää, jotta se huomioisi paremmin työttömien yksilölliset tarpeet sekä mahdollistaa resurssien paremman kohdentumisen.

SOSTE pitää tarpeellisena työnhakuvelvoitteen tarkentamista erityisesti osatyökykyisten ja tosiasiallisesti työkyvyttömien kohdalla.

Lue lausunto (pdf)