Pohjoismainen työvoimapalvelumalli


Etusivu / Lausunnot / Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

HE 167/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

SOSTE katsoo, että työnhakuprosessia tulee selkeyttää, jotta se huomioisi paremmin työttömien yksilölliset tarpeet sekä mahdollistaa resurssien paremman kohdentumisen.

SOSTE pitää tarpeellisena työnhakuvelvoitteen tarkentamista erityisesti osatyökykyisten ja tosiasiallisesti työkyvyttömien kohdalla.