Potilas- ja vahinkovakuutuslautakunta


Etusivu / Lausunnot / Potilas- ja vahinkovakuutuslautakunta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 299/2018)

Lausunnon vastaanottaja: Liikenne- ja viestintävaliokunta