Potilasvakuutuslaki


Etusivu / Lausunnot / Potilasvakuutuslaki

Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liitty-viksi laeiksi, HE 298/2018 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta