Rahapelitoiminnan tuotot


Etusivu / Lausunnot / Rahapelitoiminnan tuotot

HE 146/2020 vp / Asiantuntijapyyntö

Lausunnon vastaanottaja: Eduskunnan sivistysvaliokunta

Sote-järjestöjen valtionavustusten turvaamiseksi on löydettävä kestävä ja yhteinen ratkaisu valtionapuviranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä, jotta järjestöjen pitkäjänteinen auttamistoiminta ja kriiseihin varautuminen voidaan varmistaa. Rahoituskohteita tulee tarkastella niiden sisältöjen perusteella ja tarvittaessa kohdentaa toisin valtion budjetissa.