Sähkövähennys hyödyttää eniten suurempituloisia


Etusivu / Lausunnot / Sähkövähennys hyödyttää eniten suurempituloisia

Ukrainan sota ja siitä johtuva energiakriisi on aiheuttanut sen, että monet ovat vaikeuksissa omien sähkölaskujensa kanssa. Viime kuukausien aikana sähkön hinta on moninkertaistunut, eikä talvi näytä tuovan helpotusta tilanteeseen. Sähkön tarjonnan epävarmuus ja hintojen heilahdukset vaativat, että vähävaraisimpia tuetaan selviämään talven yli.

Tukien ja veronalennusten tarkoitus on auttaa ennen kaikkea heitä, joilla tilanne on taloudellisesti kaikkein vaikein. Esitetty kotitalousvähennys hyödyttää eniten suurimpia tulodesiililuokkia, jotka eivät tukea välttämättä tarvitse. Kotitalousvähennys auttaa varsin vähän kaikista pienituloisimpia talouksia. Sen sijaan monille keskituloisille lapsiperheille tuki voi kuitenkin olla tarpeellinen lisä elinkustannusten nousun aiheuttamiin talouspaineisiin.

Hyötyminen kotitalousvähennyksestä vaatii sen, että henkilöllä on tarpeeksi suuret tulot verotettavaksi. Parempi ratkaisu olisi suora sähkölaskutuki tietyn tulotason alle osuville henkilöille ja perheille. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on helpotettu taakkaa jakamalla niin sanottua ”helikopterirahaa” köyhimmille.

Viime kuukausina Euroopassa on jaettu laajalti myös heikosti harkittuja tukipaketteja hintavakauden kannalta. Liian laaja ja kohdentamaton sähkötuki, joka on käytännössä elvyttävää finanssipolitiikkaa, korkean inflaation tilassa, ei ole tarkoituksenmukaista. Tästä on myös varoitellut Euroopan keskuspankki. Inflaatio on ylittänyt odotukset niin Suomessa kuin Euroopassa, mikä tarkoittaa, että elvyttävä finanssipolitiikka on ristiriidassa keskuspankin kiristävän rahapolitiikan kanssa. Inflaatio ja taantuma osuvat eniten heikoimmassa asemassa oleviin ja köyhiin, jonka takia kaikki tukitoimet tulisi tehdä harkiten ja kohdistaa todellisessa tarpeessa oleviin talouksiin.