Sairasvakuutus ja koronatestit


Etusivu / Lausunnot / Sairasvakuutus ja koronatestit

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, HE 223/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Koronavirustestien Kela-korvausta nostettaessa tulee seurata markkinoilla olevien testien luotettavuutta ja lisätä tarvittaessa uusia testejä korkeamman korvauksen piiriin.