Sairasvakuutuslaki


Etusivu / Lausunnot / Sairasvakuutuslaki

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairasvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, STM076:00/2018

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö