Sairausvakuutuslaki


Etusivu / Lausunnot / Sairausvakuutuslaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, STM060:00/2019

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö