Sairausvakuutuslaki


Etusivu / Lausunnot / Sairausvakuutuslaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, HE 180/2020

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE kannattaa esitystä, jossa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien sairauden hoitoon liittyvien matkojen matkakustannukset korvattaisiin sairausvakuutuksesta.