Skip to content

Sairausvakuutuslaki

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

12.11.2020 14.41

Toimeentulo
Sairastamisen hintaToimeentulo

SOSTE kannattaa esitystä, jossa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien sairauden hoitoon liittyvien matkojen matkakustannukset korvattaisiin sairausvakuutuksesta.

Lue lausunto (pdf)