Sairausvakuutuslaki


Etusivu / Lausunnot / Sairausvakuutuslaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta