Sairausvakuutuslaki


Etusivu / Lausunnot / Sairausvakuutuslaki

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muutamisesta ja väliaikaisesta muutamisesta sekä eräiden muiden lakien muutamisesta, HE 206/2018 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta