Skip to content

Sisäinen turvallisuus

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

9.9.2021 10.17

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestöt

Järjestöjen toiminta lisää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta, myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten. Näin se vähentää eriarvoisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä, joita pidetään sisäisen turvallisuuden suurimpina uhkina. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa painotetaan turvallisuusuhkien juurisyihin puuttumista, ongelmien ehkäisyä ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien turvallisuuden parantamista. Näissä asioissa sosiaali- ja terveysjärjestöillä on paljon annettavaa, SOSTE toteaa selonteosta antamassaan lausunnossa.

Lue lausunto (pdf)