Skip to content

Sisäisen turvallisuuden selonteko

Lausunnon vastaanottaja: Sisäministeriö

16.10.2020 19.14

Kansalaisyhteiskunta
AlkoholiEriarvoisuusHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelutToimeentulo

SOSTE on antanut lausunnon sisäministeriön sisäisen turvallisuuden selonteon valmisteluun. Siinä esitetään politiikkatoimia, joilla Suomi säilyisi maailman turvallisimpana maana myös vuoteen 2030 asti.

Lue lausunto (pdf)