Sisäisen turvallisuuden selonteko


Etusivu / Lausunnot / Sisäisen turvallisuuden selonteko

Sisäisen turvallisuuden selonteko; kehittämislinjaukset – SMDno-2019-1708

Lausunnon vastaanottaja: Sisäministeriö

SOSTE on antanut lausunnon sisäministeriön sisäisen turvallisuuden selonteon valmisteluun. Siinä esitetään politiikkatoimia, joilla Suomi säilyisi maailman turvallisimpana maana myös vuoteen 2030 asti.