Sosiaalinen luototus


Etusivu / Lausunnot / Sosiaalinen luototus

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta, VN/23753/2021

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE näkee sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamisen olevan myönteistä. Nykyisen mallin kopioimisen sijaan tulisi vielä pohtia perusteellisemmin sen tavoitteita ja toimivinta toteutustapaa. Jos esitys etenee esitetyssä muodossa, niin alusta asti on syytä seurata ja arvioida säännöllisesti, miten sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen etenee ja toimii. Muutoksia tulee tehdä herkästi, jos tarvetta niille tulee esiin.