Sosiaalisesta luototuksesta hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä


Etusivu / Lausunnot / Sosiaalisesta luototuksesta hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä

SOSTE kannattaa sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamista. Tähän mennessä sitä on tarjonnut vain osa kunnista, ja ihmiset ovat olleet eriarvoisessa asemassa asuinpaikastaan riippuen. 

Esityksessä ehdotetaan sosiaalista luototusta hyvinvointialueiden lakisääteiseksi tehtäväksi. Hyvinvointialueilla olisi palvelua järjestäessään vapaus ottaa alueellinen tarve huomioon. Tämä tarkoittaisi, että jatkossakaan ihmiset eivät olisi tasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, missä he asuvat. Jotta yhdenvertaisuus toteutuu jatkossa, sosiaalisen luototuksen ehdot ja myöntämiskriteerit olisi perusteltua yhdenmukaistaa.

Esityksessä on tyydytty kopioimaan nykyinen sosiaalisen luototuksen malli levitettäväksi. Jatkossa sosiaalisen luototuksen kehittämistä tulee kuitenkin jatkaa ja pohtia perusteellisemmin sen tavoitteita ja toimivinta toteutustapaa. Esimerkiksi Kelan mahdollisuuksia sosiaalisen luototuksen myöntämiseen valtakunnallisena toimijana olisi kannattanut kartoittaa tarkemmin. 

Uudistukseen toteuttamiseen tulee varata riittävät resurssit. Sosiaalinen luototus edellyttää toimiakseen merkittävää ICT-järjestelmäkokonaisuuta. Sellaisen luominen vie aikaa ja resursseja. Tehtävän onnistunut hoitaminen vaatii myös henkilöstön kouluttamista.

Uudistuksen alusta asti on syytä seurata ja arvioida säännöllisesti, miten sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen etenee ja toimii. Muutoksia tulee tehdä herkästi, jos tarvetta niille tulee esiin.