Sosiaalisten oikeuksien pilari


Etusivu / Lausunnot / Sosiaalisten oikeuksien pilari

E 59/2016 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta toimintasuunnitelmasta (jatkokirjelmä)

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE kannattaa suurelta osin E-kirjelmässä mainittuja Suomen kantoja sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman osalta, mutta peräänkuuluttaa kunnianhimoisten ja konkreettisten kansallisten tavoitteiden asettamista, sekä tiivistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa.