Sosiaalisten oikeuksien pilari


E 59/2016 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta toimintasuunnitelmasta (jatkokirjelmä)

SOSTEn kantoja julkiseen konsultaatioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta

Lausunnon vastaanottaja: Euroopan komissio

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanossa on tärkeää, että Unioni ottaa myös käytännön politiikan tasolla askelia kohti hyvinvointitaloutta. Pilarin toimeenpanon tulee tapahtua EU:n politiikkarakenteissa, jotta se ei jäisi vain listaksi yleviä periaatteita.