Sosiaaliturvaleikkaukset osuvat kohtuuttomasti pienituloisiin


Etusivu / Lausunnot / Sosiaaliturvaleikkaukset osuvat kohtuuttomasti pienituloisiin

SOSTE oli kuultavana valtiovarainvaliokunnan kunta- ja hyvinvointijaostossa tiistaina 14.11. valtion vuoden 2024 talousarvioesityksestä. Teemana oli sosiaaliturvaan ehdotettujen muutosten kokonaisvaikutus yhteiskunnassa.

Lausunnossaan SOSTEn toi esille huolensa sosiaaliturvaan tehtävien leikkausten yhteisvaikutuksista kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Pienituloisuus tulee kasvamaan ja syvenemään. Leikkaukset köyhdyttävät erityisesti kaikista pienituloisimpia. Tuloerot kasvavat. Toimeentulotuen tarve lisääntyy.

SOSTE esitti, että samoille ihmisille kohdistuvista kohtuuttomista sosiaaliturvan leikkauksista tulee luopua.