SOSTE ei kannata asumistuen leikkauksia, jotka lisäävät köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta


Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei kannata asumistuen leikkauksia, jotka lisäävät köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta

SOSTE oli torstaina 16.11. kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa asumistukeen kohdistuvista leikkauksista. SOSTE ei kannata esitettyjä leikkauksia. Ne lisäävät köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta. Asumisen vaarantuminen on riski ihmisen koko elämänhallinnalle.

Ehdotusten ei arvioida alentavan vuokria tai lisäävän kokonaistyöllisyyttä. Esityksellä tavoitellaan vain säästöjä. SOSTE pitää kohtuuttomana, että säästöjä haetaan leikkaamalla vain pienituloisimpien toimeentulosta.

Asumistukeen tehtäviä leikkauksia tulee tarkastella osana muita sosiaaliturvamuutoksia ja samoille ihmisille kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista tulee luopua.

Jos asumistuen roolia halutaan pienentää, tarvitaan toimia muilla politiikkasektoreilla. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat työllisyyden ja palkkojen kehitys, perusturvan riittävyys ja asumisen hinta. Pitkällä aikavälillä voidaan saada merkittäviäkin säästöjä, jos asunto- ja työvoimapolitiikalla onnistutaan vähentämään asumistuen tarvetta.