SOSTE ei kannata jo ennestään hyvin alhaisen vastaanottorahan leikkaamista

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei kannata jo ennestään hyvin alhaisen vastaanottorahan leikkaamista

SOSTE antoi lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 20 ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä vastaanottorahan määrä ehdotetaan laskettavaksi väliaikaisesti niin matalalle tasolle, kuin on mahdollista suhteessa kansalliseen sosiaaliturvaan.

SOSTE ei kannata jo ennestään perusoikeuksien toteutumisen kannalta hyvin alhaisen vastaanottorahan leikkaamista entisestään. Esityksen arvioidut säästövaikutukset ovat verrattain pienet, ja osa laskennallisista säästöistä tosiasiallisesti vain siirtää kustannukset Maahanmuuttovirastolta kunnille, hyvinvointialueille ja Kansaneläkelaitokselle.

Esityksellä pyritään vähentämään turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän houkuttelevuutta, mutta esityksessä todetaan, että vastaanottorahan määrän vaikutuksesta perusteettomasti kansainvälistä suojelua hakevien määrään ei ole todennettua tietoa.