SOSTE ei kannata lääkkeiden vuosi­omavastuun korotusta


Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei kannata lääkkeiden vuosi­omavastuun korotusta

SOSTE oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 19.10.2023. SOSTE antoi kuulemisessa asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 57/2023vp).

SOSTE tarkastelee hallituksen esitystä lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta. Esitetty muutos nostaa lääkkeiden vuosiomavastuuta, joka on Suomessa jo ennestään korkea, eikä SOSTE kannata esitettyä korotusta. Vuosiomavastuuta tulisi pienentää tai vähintään jättää vuoden 2023 tasolle (592,16 euroa).

SOSTE pitää tärkeänä hallituksen esityksen tavoitetta ”välttää vuosiomavastuun määrän merkittävä nousu vuosiomavastuun vuoden 2023 määräaikaisen tason jäädytyksen jälkeen”. Esityksen mukaan vuosiomavastuu nousee tästä huolimatta yli 30 euroa 625,30 euroon. Tämä on monelle lääkkeen käyttäjälle kohtuuttoman suuri summa. Omavastuun aiheuttama kustannustaakka johtaa lääkehoidon aloitusten viivästymisiin, hoitotaukoihin ja tilanteisiin, joissa lääkkeitä tarvitseva henkilö joutuu valitsemaan lääkkeiden ja muiden välttämättömien päivittäisten hyödykkeiden välillä.

THL:n tuoreen Terve Suomi -tutkimuksen mukaan joka viides aikuinen joutuu jo nyt tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi. Vuosiomavastuun noston lisäksi sairastamisen kustannuksia lisää asiakasmaksujen nosto vuoden 2024 alussa. Myös sosiaaliturvaan on tulossa muutoksia, jotka heikentävät pienituloisten sairastuneiden asemaa. Näiden kumuloituvien vaikutusten vuoksi SOSTE kannattaa lääkkeiden vuosiomavastuun tason laskemista tai ainakin sen jäädyttämistä edelleen, jolloin euromääräinen summa pysyisi samana kuin vuonna 2023.

Hallituksen esityksessä ei otettu kantaa vuosiomavastuun jaksotukseen. SOSTE korostaa, että hallitusohjelman kirjaus ”mahdollistetaan lääkekorvausten vuosiomavastuun jakaminen osiin julkisen talouden näkökulmasta kustannusneutraalilla uudistuksella” tulee toteuttaa mahdollisimman pikaisesti.