SOSTE ei pidä kuntoutusrahaan kohdistuvia leikkauksia mielekkäinä


Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei pidä kuntoutusrahaan kohdistuvia leikkauksia mielekkäinä

SOSTE ei kannata Orpon hallituksen esitystä alentaa nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen aikana maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasoa.

Vuoden 2017 alussa takuueläkkeen tasolle korotettu kuntoutusraha on toiminut kannusteena osallistua kuntoutukseen ja sitoutua siihen. Hallituksen työllisyystavoitteiden mukaista olisi tukea ihmisten osallistumista kuntoutustoimiin ja edistää sujuvaa polkua työmarkkinoille. Kannusteen poistaminen tulee vähentämään työllistymisen todennäköisyyttä.

SOSTE on huolissaan myös hallitusohjelman kirjauksesta asettaa sairaus- tai vammadiagnoosi ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn edellytykseksi 16-29-vuotiailla. Palvelujen painopistettä pitäisi suunnata varhaisempaan vaiheeseen ja tukea tulisi saada mahdollisimman nopeasti silloin, kun siihen ilmenee tarvetta. Hallitusohjelman kirjaus vie kehitystä päinvastaiseen suuntaan.