SOSTE kannattaa Fimean ehdotusta verenluovutuksen soveltuvuuskriteerien yhdenmukaistamisesta


Etusivu / Lausunnot / SOSTE kannattaa Fimean ehdotusta verenluovutuksen soveltuvuuskriteerien yhdenmukaistamisesta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyysi SOSTElta lausuntoa määräysluonnoksesta, joka koskee veripalvelutoimintaa. Uudella määräyksellä on tarkoituksena muuttaa verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä niin, että väliaikainen verenluovutuskielto miesten välisen seksin jälkeen poistettaisiin, ja seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaisi kaikille neljän kuukauden väliaikaisen verenluovutuskiellon.

SOSTE kannattaa määräysluonnoksessa esitettyjä muutoksia. Miesten välisen seksin luovutuskiellon poistaminen sekä väliaikaisen luovutuskieltokriteerin asettaminen sukupuolesta ja parisuhteen muodosta riippumatta kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia potentiaalisia verenluovuttajia. Jatkossa kaikki vakituisessa parisuhteessa elävät voivat siten luovuttaa verta yhtäläisesti, kun muut verenluovutuksen kriteerit täyttyvät.

Fimean luovutetun veren turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän perusteluina esitettävälle muutokselle ovat kansallinen, veriteitse tarttuvien tautien epidemiologinen tilanne, luovuttajien infektiotestausten kattavuus sekä kertynyt tieto muiden maiden käytänteistä.