SOSTE kannattaa nopeita ja määrätietoisia toimia luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi


Etusivu / Lausunnot / SOSTE kannattaa nopeita ja määrätietoisia toimia luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi

SOSTE on antanut lausunnon luonnoksesta kansalliseksi monimuotoisuusstrategiaksi 2035. Monimuotoisuusstrategia ohjaa eri sektoreilla luonnon suojelua, ennallistamista sekä hoidon politiikkaa ja pyrkii edistämään yhteiskunnan kestävyysmurrosta. Strategian päivityksen tarve on suuri, sillä luontokatoa ei olla saatu pysäytettyä ja lisätoimille on tarvetta. SOSTE kannattaa nopeita ja määrätietoisia toimia luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja keskittyy lausunnossa terveyden, osallistumisen sekä oikeudenmukaisuuden näkökulmiin.

Strategiassa korostetaan ihmisen terveyden yhteyttä luonnon tilaan. Monimuotoinen luonto on edellytys elinkelpoiselle planeetalle sekä esimerkiksi ruoantuotannolle, puhtaalle juomavedelle ja virkistymiselle. Luonnon heikentyminen heikentää siis myös ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä. Lausunnossa korostetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuuksia edistää eri ryhmien osallistumista päätöksentekoon, sillä järjestöt tavoittavat laajan joukon ihmisiä – myös niitä, jotka uhkaavat jäädä päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa paitsioon.

SOSTEn tavoite sosiaalisesti oikeudenmukaisesta ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta näkyy myös strategialuonnoksessa. Oikeudenmukaisuuden merkitystä korostetaan luonnoksessa, mutta konkreettiset keinot sen edistämiseksi jäävät uupumaan. SOSTE peräänkuuluttaakin lausunnossaan yhteisiä periaatteita sosiaalisesti oikeudenmukaiselle ekologiselle siirtymälle. Periaatteiden tulee olla riittävän konkreettisia, jotta ne heijastuvat myös lainvalmisteluun sekä erilaisiin yhteiskunnan kehitystä ohjaaviin asiakirjoihin.