SOSTE kannattaa sairaankuljetusten ja taksimatkojen korvausten nostamista


Etusivu / Lausunnot / SOSTE kannattaa sairaankuljetusten ja taksimatkojen korvausten nostamista

SOSTE kannattaa sairaankuljetuksista ja taksimatkoista vastaaville tahoille maksettavien korvausten nostamista, jotta yrittäjien toimintaedellytykset säilyvät ja ihmisten hoitoonpääsy ei vaarannu. Ehdotetut korotukset perustuvat kustannusten nousuun. SOSTE toivoo sopimuskauden vaihtuessa kiinnitettävän erityistä huomiota isojen, esteettömien ajoneuvojen saatavuuteen.