SOSTEn lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista


Etusivu / Lausunnot / SOSTEn lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

SOSTElla ei ole huomautettavaa sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista.  

Potilaskohtaisten erityislupien maksuihin liittyen SOSTE pitää tärkeänä, että maksuja ei koroteta. SOSTE kannattaa perustelumuistiossa mainittua tavoitetta luopua näistä maksuista pidemmällä aikavälillä.