Skip to content

Tapaturmien ehkäisy

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

31.8.2020 8.00

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveys

SOSTE pitää (koti- ja vapaa-ajan) tapaturmien ehkäisyohjelmaa laajana ja kattavana ja korostaa järjestöjen merkitystä tapaturmien ehkäisytoimissa.

Lue lausunto (pdf)