Tapaturmien ehkäisy


Etusivu / Lausunnot / Tapaturmien ehkäisy

Luonnos Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta vuosille 2021-2030

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE pitää (koti- ja vapaa-ajan) tapaturmien ehkäisyohjelmaa laajana ja kattavana ja korostaa järjestöjen merkitystä tapaturmien ehkäisytoimissa.